Klätterskolan - Lerums klätterklubb hösten 2023 - anmälan öppen!

 

Klättring är världens bästa sport och att börja i klätterskolan på Lerums Klätterklubb är ett naturligt sätt att lära sig att röra sig i vertikala miljöer. Vi erbjuder kurser för barn och ungdomar i flera olika nivåer och träningen präglas av aktivitet, gemenskap och så klart att ha kul!

I Lerums Klätterklubbs klätterskola tar vi emot alla barn och ungdomar med ambitionen att skapa ett livslångt intresse för klättring. Det är inte ovanligt att intresset sprider sig till resten av familjen. Att kunna klättra tillsammans är en jättefin möjlighet för många familjer!


Vår klätterskola börjar på den enklaste nivån där mycket handlar om att vänja sig vid att vara i vertikala miljöer och bygga upp en trygghet i att röra sig på väggarna. En röd tråd följer sedan vår klätterskola där man i de olika kurserna ständigt utmanas efter sina egna förutsättningar med slutmål att vi ska kunna vara med och stötta alla att uppnå sina drömmar!

För att kunna delta i klätterskolan måste man vara medlem i Lerums Klätterklubb, detta blir man automatiskt när anmälan till klätterskolan görs. För barn/ungdom (junior) upp till 19 år är medlemsavgiften 200 kr/kalenderår. Denna läggs på fakturan när kursavgiften faktureras.


I alla barngrupper är det ni föräldrar som säkrar era barn på kursen så topprepskort för medföljande förälder är ett krav. Topprepskurser (grönkortkurser) är inget Lerums Klätterklubb håller i utan dessa bokas direkt på grepp.se/boka. Grepp erbjuder föräldrar i klätterklubben en rabatterad topprepskurs för 750 kr (ordinarie pris 950 kr). Rabattkoden skickas med i bekräftelsemailet.


Skor, selar och annan utrustning som kan behövas går att låna på Grepp utan kostnad i samband med träning i samtliga grupper.


Planerad termingsstart är vecka 37.


Information om grupperna


Klätterbus - för de yngsta barnen 4-5 år. 

10 tillfällen á 1 h för 1 100 kr

 

Klätterbus är för de allra minsta och innebär en introduktion till klättring med fokus på lek och rörelse. För att göra träningen så bra och säker som möjligt ska du som vuxen närvara tillsammans med ditt barn under träningen. I klätterbus klättrar barnen bara bouldering, så du som förälder behöver inte ha något topprepskort.

 

Barnkurs steg 1 - för (helt) nybörjare och de barn som klättrat ca 1-2 terminer. Från 6 års ålder.

Steg 1 från 6 år - 10 tillfällen á 1 h för 1 600 kr


Barnkurs steg 2 - för de barn som klättrat minst 2-3 terminer eller motsvarande nivå. Från 6 års ålder.

Steg 2 från 6 år - 10 tillfällen á 1,5 h för 1 800 kr


Barnkurs steg 2 extra tillfälle - För de som klättrar i någon av våra steg 2-grupper erbjuds ett extra pass/vecka.

Steg 2 extra tilfälle från 6 år - 10 tillfällen á 1 h för 1 100 kr.


Ungdomskurser - för ungdomar 13-18 år. I ungdomskurserna tränar man två gånger i veckan, antingen 1,5 h eller 2 h (fortsättningskursen) per gång. Ett krav för att delta i en ungdomsgrupp är att du har topprepskort. Topprepskurser (grönkortkurser) är inget Lerums Klätterklubb håller i utan dessa bokas direkt via Grepp på mail: mail@grepp.se eller telefon: 0302-12400. Grepp erbjuder ungdomar i klätterklubben en rabatterad topprepskurs för 750 kr (ordinarie pris 950 kr). Rabattkoden skickas med i bekräftelsemailet.


Ungdomskurs steg 1 - 20 tillfällen á 1,5 h för 2 850 kr, 2 ggr/vecka


Ungdomskurs steg 2 - 20 tillfällen á 2 h för 3 300 kr, 2 ggr/vecka


Ungdomskurs nybörjare (13-15 år) - 10 tillfällen á 1,5 h för 1 900 kr, 1 gång/vecka.


Utvecklingsgrupp (tävling)
Vi har även en utvecklingsgrupp för barn/ungdomar, delvis inriktad på tävling, som ett komplement till övriga grupper. Gruppen riktar sig till dig som verkligen vill satsa på klättring. Ansvarig för gruppen är svenska landslagets förbundskapten Björn Strömberg. Till denna grupp anmäler man sig och skickar sedan in en ansökan till info@lerumsklatterklubb.se med en motivering varför man vill vara i den gruppen. Vi återkommer med besked om du antagits till gruppen eller inte. -- Anmäl dig här --